KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PËRDORIMIT

Kushtet e përgjithshme të përdorimit të platformës Ushqehu-iSolve.Doo rr. Ilindenit 1220, Tetovë 1200.

Mirësevini në faqen Ushqehu.me.

Faleminderit që zgjodhët Ushqehu.me për porosinë tuaj.

Duke hyrë në faqen tonë ose duke përdorur shërbimet tona, ju konfirmoni se i pranoni këto Kushte të Përdorimit dhe pranoni t’i respektoni ato. Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte përpara se të porosisni ndonjë vakt nga faqja jonë. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto terma dhe kushte, ju lutemi na kontaktoni në email: support@ushqehu.me ose Telefon . Nëse nuk i pranoni ato këto terma dhe kushte të plota ju lutemi mos i përdorni shërbimet tona.

Për të përdorur shërbimet, përdoruesi ofron vetëm ato të dhëna për veten e tij që janë të nevojshme për të kryer një shërbim të dorëzimit të ushqimit.

 Të gjithë përdoruesit duhet të lënë një numër telefoni të vlefshëm dhe të jenë të disponueshëm gjatë dorëzimit të ushqimit, në mënyrë që personi i dorëzimit të ushqimit të mund t’i kontaktojë ata kur të jenë në afërsi të destinacionit në orën e planifikuar

Nëse porositni ushqim, duhet të paguani për të. Çdo keqpërdorim i porositjes së ushqimit do të sanksionohet me kallëzim penal.

Ju jeni përgjegjës për çdo keqpërdorim të llogarisë suaj.

PËR PËRDORUESIT E USHQEHU

Ushqehu nuk dorëzon dhe nuk përgatit ushqim, kështu që nuk mban përgjegjësi për cilësinë ose dërgimin e ushqimit. Blerësi dhe restoranti hyjnë në një marrëdhënie shitjeje dhe Ushqehu, si ndërmjetëse, është aty për t’u përpjekur të zgjidhë problemet e mundshme me kënaqësi reciproke.

Ushqehu nuk është e obliguar për rastet e mëposhtme:

  1. Nëse porosia vonohet , kontaktoni restorantin, jo ekipin e Ushqehu. Gjithmonë do të ketë një situatë kur do të ketë kushte të këqija atmosferike, greva, rrugë të mbyllura apo të bllokuara për lëvizje të papenguar që do të pengonte punën e furnitorëve. Shpresojmë ta kuptoni.
  2. Ushqehu nuk mban përgjegjësi për orarin e punës së çdo restoranti.
  3. Nëse temperatura e ushqimit është e pakënaqshme, kontaktoni vendin ku keni bërë porosinë tuaj.
  4. Nëse diçka i mungon porosisë, kontaktoni me vendin ku keni bërë porosinë tuaj.
  5. Nëse ndonjë nga partnerët tanë nuk ka në stok ndonjë nga produktet tashmë të publikuara në menu, është i detyruar t’ju kontaktojë me telefon. Partneri ynë i restorantit mund të ofrojë një alternativë për çdo vakt/produkt që ata nuk mund ta ofrojnë.
  6. Ushqehu rezervon të drejtën t’i mohojë qasjen çdo përdoruesi fundor që shkel në mënyrë të përsëritur të drejtat e autorit të palëve të treta.

Do të ishim të lumtur nëse ndani përvojën tuaj me ne, si dhe me porosinë tuaj përmes partnerëve tanë. Të gjitha kritikat, ankesat dhe lavdërimet janë të mirëseardhura. Ju lutemi na informoni me e-mail ose direkt me telefon!

PËR PARTNERËT E USHQEHU

Ushqehu nuk është e obliguar për rastet e mëposhtme:

Nëse porosia është vonë, ju merrni përgjegjësinë e plotë për të dhe jeni të detyruar të njoftoni klientin.

Nëse keni harruar ndonjë nga produktet e porositura, jeni të detyruar të informoni klientin dhe t’i ofroni atij mundësinë për t’u dorëzuar.

Nëse keni ndryshuar orarin e punës, duhet te ndryshoni dhe ne platformën Ushqehu.

Nëse keni ndryshuar një produkt nga menyja juaj ose keni ndërmend ta bëni këtë, duhet te njëjta ndryshime ti bëni edhe ne platformën Ushqehu , Duhet të mbani restorantin tuaj te Përditësuar, në të kundërt Ushqehu nuk mban asnjë përgjegjësi.

Për të gjitha ndryshimet, ju lutemi respektoni orarin e punës dhe kohën e nevojshme për raportimin e ekipit Ushqehu.

Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin e ekipit Ushqehu, keni gjithmonë mundësinë të ndërprisni bashkëpunimin.

Nëse nuk keni në stok ndonjë nga produktet e publikuara në menunë tuaj dhe klienti e ka bërë tashmë porosinë, jeni të detyruar të kontaktoni me të.

Ushqehu rezervon të drejtën të ndërpresë marrëveshjen me çdo përdorues fundor që shkel në mënyrë të përsëritur të drejtat e autorit të palëve të treta.

QËLLIMI

Qëllimi i këtij projekti është që të ofrojë një shërbim të thjeshtë dhe të përshtatshëm për ju, duke u lidhur me partnerët tanë dhe menutë e tyre dhe duke ju mundësuar të porosisni ushqime nga ata.Ushqehu.me shet ushqime në emër të partnerëve tanë dhe bën porosinë në emër të tyre.

POROSITË

Kur bëni një porosi përmes shërbimit tonë, do të merrni një email me një konfirmim të porosisë tuaj, nga ne në emër të restoranteve tona partnere. Përveç konfirmimit që porosia juaj është pranuar, ju do të merrni gjithashtu informacione se sa kohë do t’ju duhet për të marrë porosinë ose, në rastin e dorëzimit, për sa kohë ajo do të dorëzohet. Ju lutemi sigurohuni që të lini numrin e saktë të telefonit dhe adresën e emailit, pasi kështu do të komunikojmë me ju në lidhje me porosinë tuaj. Gjithashtu sigurohuni që të keni shënuar adresën dhe numrin e saktë të telefonit në profil, në mënyrë që porosia juaj të dorëzohet në vendin e duhur. Ne i ndjekim partnerët tanë të restorantit me shumë kujdes dhe është shumë e rëndësishme për ne që ata të jenë në përputhje me standardet tona dhe të na ndihmojnë të ruajmë reputacionin tonë.

ÇMIMI DHE PAGESA

Çmimi i çdo vakti është i listuar në faqen tonë. Të gjitha çmimet të listuara në platformën www.ushqehu.me, mbi integrimet në faqet e internetit të restoranteve janë përfundimtare dhe të shprehura në monedhën zyrtare të Republikës së Maqedonisë “denar – MKD” përfshirë TVSH-në dhe janë të vlefshme në momentin e blerjes Çmimet shfaqen në secilën prej menyve për çdo restorant dhe janë të njëjta me çmimet në restorante. Çmimet mund të ndryshojnë në çdo kohë, por ndryshimet nuk do të ndikojnë në porosinë aktuale për të cilën keni marrë një konfirmim me email, përveç në rast të një gabimi të dukshëm të çmimit, dhe ne do t’ju njoftojmë menjëherë për çdo ndryshim.

Shërbimi i dorëzimit të ushqimit tarifohet në shumën e deklaruar dhe është i ndryshueshëm në varësi të restorantit, distancës ndërmjet restorantit dhe përdoruesit dhe faktorëve të tjerë.

Përdoruesi është i detyruar përveç çmimit të ushqimit të porositur të paguajë çmimin e plotë të dorëzimit të ushqimit, nese tarifohet.

Ushqehu rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet dhe kushtet e tjera komerciale të shërbimit, për të cilat informon përdoruesin nëpërmjet shërbimit të internetit.

Kur paguani duke përdorur kartat e pagesave Visa, MasterCard. Përdoruesi paguan shumën e llogaritur, ndërsa kostot e transaksionit (tarifa bankare) mban Ushqehu .

Kur paguani me para në dorë, të gjitha kostot (ushqimi dhe shërbimet e dërgesës) përballohen nga përdoruesi dhe i paguhen shpërndarësit të restorantit (partneri ynë i biznesit).

Ushqehu nuk mban përgjegjësi në rast se përdoruesi nuk merr një njoftim me email ose faturë në kohë (për shkak të një mosfunksionimi në rrjetin kompjuterik të përdoruesit). Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme, të cilat e pengojnë plotësisht dorëzimin, do të njoftoheni përmes informacionit të kontaktit që na keni dhënë kur porosisni produktin

Pagesa bëhet online me kartel ose gjatë dorëzim/marrjes së porosisë.

Klienti mund të paguajë për produktet me para në dorë ose me kartë krediti. Kur porositni, klienti do të informohet për opsionet e ndryshme të pagesës në zonën ku kërkohet shërbimi. Për të paguar me kartë krediti, Klienti duhet të dërgojë informacionin e kartës përmes Platformës si një mënyrë pagese e lidhur me llogarinë e tij. Basket nuk ruan numrat e kartës në serverët e tij dhe mund të shohë vetëm katër shifrat e fundit të kartës. Të dhënat e plota ruhen në serverët e ofruesve të shërbimeve të pagesave që kryejnë pagesa për llogari të Ushqehu. Klientët që paguajnë me kartë krediti nuk do të kenë kosto shtesë kur zgjedhin këtë mënyrë pagese.

Në rast të pagesës me para në dorë, blerësi duhet të paguajë çmimin në momentin e dorëzimit ose marrjes së produktit pas përfundimit të porosisë në vendin e dorëzimit. Blerësi nuk mund të refuzojë të paguajë tarifën e dorëzimit dhe / ose çmimin e produktit të porositur. Blerësi mund të refuzojë të paguajë për shërbimin vetëm nëse ai ka paraqitur një ankesë deri në momentin e dorëzimit dhe ka marrë një përgjigje nga Blerësi e cila është e favorshme për Blerësin.

E DREJTA E TËRHEQJES DHE ANULIMIT TË POROSISË

Ju keni të drejtë të anuloni porosinë, brenda një kohe të arsyeshme, duke u paraqit tek restoranti qe keni be porosinë. Klientët mund të anulojnë porosinë nëse telefonojnë partnerin e restorantit, i cili është i detyruar të na informojë për anulimin e porosisë. Ju nuk do të paguani për një porosi që është anuluar.

Në përputhje me natyrën e shërbimit që ofrohet nga Platforma, Përdoruesi është i vetëdijshëm se, sapo restoranti pranon vullnetarisht porosinë, konsiderohet se përpunimi i porosisë së blerjes ka filluar dhe se Përdoruesi nuk ka të drejtë të tërhiqet nga shërbimi i kërkuar.

 Tarifat e anulimit mund të varen nga faktorët e mëposhtëm:

  • Nëse restoranti tashmë e ka pranuar porosinë dhe ka filluar përgatitjen e tij, Përdoruesi do të ngarkohet me çmimin e produktit.
  • Nëse Përdoruesi anulon porosinë pasi restoranti e ka pranuar për përpunim, Përdoruesi do të tarifohet me një tarifë anulimi. Përdoruesi do të njoftohet për pranimin nga Përfaqësuesi përmes Platformës

Nëse ushqimi i dorëzuar nuk është në përputhje me porosinë, përdoruesi ka të drejtë të ankohet. Në raste të tilla, telefononi menjëherë shërbimin tonë të klientit për të përcaktuar gabimin. Nëse ushqimi nuk është në përputhje me përshkrimin në faqe dhe nëse shërbimi i restorantit nuk është në një nivel të pranueshëm, ne do t’i kërkojmë restorantit t’ju rimbursojë paratë ose t’ju dorëzojë përsëri atë që keni kërkuar. Ushqehu nuk mban përgjegjësi për asnjë gabim në menu sepse menytë dorëzohen nga vetë restorantet.

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË AUTORIT

Ushqehu ka të drejtën ekskluzive të autorit për platformën Ushqehu dhe të gjithë elementët individualë që e përbëjnë atë, si teksti, elementët vizualë dhe audio, identiteti vizual, ndërfaqja e përdoruesit, kodi, të dhënat dhe bazat e të dhënave, kodi i programit dhe elementë të tjerë të shërbimit.

Kopjimi ose përdorimi i paautorizuar i çdo pjese ose i shërbimit të internetit në tërësinë e tij (me dorë ose përmes skripteve të programit), pa lejen paraprake të shprehur me shkrim të Ushqehu si mbajtës ekskluziv i të drejtës së autorit, do të konsiderohet shkelje e të drejtës së autorit të Ushqehu  dhe i nënshtrohet fillimit të të gjitha procedurave në masën më të plotë të lejuar me ligj.

PEZULLIMI I PERKOHSHEM DHE I PERHERSHEM I SHERBIMEVE

Nëse besojmë se përdoruesi shkel rregullat e përdorimit të portalit në çfarëdo mënyre, Ushqehu rezervon të drejtën ta bllokojë atë përkohësisht ose përgjithmonë dhe të pezullojë ofrimin e shërbimeve ndaj përdoruesit pa njoftim dhe shpjegim paraprak.

Ushqehu mund të ndërpresë marrëdhënien me përdoruesin në mënyrë të njëanshme dhe pa paralajmërim. Përdoruesi mund të ndërpresë marrëdhënien me Ushqehu nëse ka shlyer të gjitha detyrimet e tij për shkak të porositjes së ushqimit.

MBROJTJA E PRIVATËSISË SË PËRDORËSVE

Në emër të Ushqehu , ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë e të gjithë klientëve tanë. Ne mbledhim vetëm të dhënat e nevojshme, bazë për klientët/përdoruesit dhe të dhënat e nevojshme për biznesin dhe informimin e përdoruesve në përputhje me praktikat e mira të biznesit dhe për të ofruar shërbim cilësor. Të gjitha të dhënat e përdoruesve/klientëve ruhen në mënyrë rigoroze dhe janë në dispozicion vetëm për punonjësit që kanë nevojë për këto të dhëna për të kryer punën e tyre. Të gjithë punonjësit e Ushqehu (dhe partnerët e biznesit) janë përgjegjës për respektimin e parimeve të privatësisë.

Kur futni të dhënat e kartës së pagesës, informacioni konfidencial transmetohet nëpërmjet rrjetit publik në formë të mbrojtur (të enkriptuar) duke përdorur protokollet SSL dhe sistemet PKI, si aktualisht teknologjia më moderne kriptografike. Siguria e të dhënave gjatë blerjes garantohet nga procesori i kartës së pagesës, Halk Bank – Shkup , dhe procesi i plotë i pagesës kryhet në faqen e internetit të bankës. Në asnjë moment nuk disponohet informacioni i kartës së pagesës për sistemin Ushqehu .

TË DHËNA PËR NE

Ushqehu.me  është ueb faqe e krijuar përmes kompanisë iSolve, Tetove. iSolve është një kompani IT që ofron zgjidhje softuerike, zhvillim ueb, aplikacione celulare dhe një agjenci marketingu dixhital. iSolve u themelua në vitin 2018, dhe projekti Ushqehu u lançua në vitin 2022. Ushqehu është një biznes ku ushqimi përgatitet nga restorante të pavarura (“restorantet tona partnere”) dhe shitet / ofrohet / reklamohet përmes uebsajtit tonë www.Ushqehu.me

ZGJIDHJEN E KONTESTEVE(MOSMARRËVESHJE)

Përdoruesi dhe Ushqehu bien dakord të përpiqen të zgjidhin çdo keqkuptim të mundshëm që lind gjatë marrëdhënies së përdoruesit në mënyrë paqësore. Nëse nuk e bëjnë këtë, gjykata në Tetove do të ketë juridiksion për zbatimin e ligjit të Republikës së Maqedonisë

Nëse mendojmë se është e nevojshme të ndryshojmë Kushtet e Përdorimit, ne do t’i postojmë ato ndryshime në këtë faqe. Nëse mendoni se ka gabime në shërbim ose gabime në përshkrimin e menusë, na njoftoni sa më shpejt të jetë e mundur.

MODIFIKIMI I KUSHTEVE TË PËRDORIMIT

Ushqehu.me rezervon të drejtën në çdo kohë që të ndërpresë ose modifikojë çdo aspekt të Kushteve të Përdorimit dhe/ose Politikës së Privatësisë siç e sheh të nevojshme ose të dëshirueshme. Ju lutemi kontrolloni këtë faqe herë pas here dhe vini re çdo ndryshim që është bërë. Çdo përdorim i faqes nga përdoruesi përfundimtar do të konsiderohet si pranim i këtyre ndryshimeve.

Kontakt:
Telefon: 071 211 134
Email: support@ushqehu.me
Adresa: Ilindenit 1220, Tetovë 1200