1 Restorant i gjetur

 • "Patate Te Skuqura",
Rivendos
 • Mbyllur
  Patara
  Lloji i ushqimit: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30-50 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove