1 Restorant i gjetur në Shkup

  • "Shkup",
Rivendos
  • Mbyllur
    Agora NMK
    Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 10-20 minuta
    Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
    Shkup