12 Restorante të gjetura në tetove

 • "Tetove",
Rivendos
 • Mbyllur
  Kiki Fast Food
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 15-30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Babloku
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Trenditional House
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Doner Sharri
  Lloji i ushqimit: Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Sirena
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për 30 minuta
  Tetove
 • Hapur
  Patara
  Lloji i ushqimit: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30-50 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Salt
  Lloji i ushqimit: Pizza, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Chocolatte PLUS Tetovo
  Lloji i ushqimit: Ëmbëlsira
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30-40 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Pepperoni
  Lloji i ushqimit: Pasta, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Agon’s Cake
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove