10 Restorante të gjetura në tetove

 • "Tetove",
Rivendos
 • Hapur
  Kiki Fast Food
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 15-30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Babloku
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Trenditional House
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Doner Sharri
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Patara
  Lloji i ushqimit: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30-50 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Chocolatte PLUS Tetovo
  Lloji i ushqimit: Ëmbëlsira
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30-40 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Pepperoni
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  (1)
  Agon’s Cake
  Lloji i ushqimit: Ëmbëlsira
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  Tajo Hamburgeria
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për 15 minuta
  Tetove
 • Hapur
  Amanti
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove