1 Пронајден Ресторан

 • "Pije",
Pесетирање
 • Отвори
  Patara
  Вид на храна: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30-50 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove