3 Restaurant's found

 • "Pizza",
Pесетирање
 • Затворено
  Trenditional House
  Вид на храна: Ëmbëlsira, Pasta, Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Supë/Çorbë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Patara
  Вид на храна: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30-50 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Pepperoni
  Вид на храна: Pasta, Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Supë/Çorbë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove