10 Restaurant's found во tetove

 • "Tetove",
Pесетирање
 • Затворено
  Kiki Fast Food
  Вид на храна: Помфрит
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 15-30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Babloku
  Вид на храна: Брза храна
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Trenditional House
  Вид на храна: Ëmbëlsira, Pasta, Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Supë/Çorbë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Doner Sharri
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Patara
  Вид на храна: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30-50 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Chocolatte PLUS Tetovo
  Вид на храна: Cлатки
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30-40 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Pepperoni
  Вид на храна: Pasta, Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Supë/Çorbë, Ushqim i Shpejtë
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  (1)
  Agon’s Cake
  Вид на храна: Cлатки
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove
 • Затворено
  Tajo Hamburgeria
  Вид на храна: Брза храна
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за 15 минути
  Tetove
 • Затворено
  Amanti
  Вид на храна: Tестенини
  Време на испорака Вашата нарачка ќе биде испорачана за 30 минути
  Bреме за подигање Нарачката може да се подигне за минути
  Tetove