1 Restorant i gjetur

 • "Embelsira",
Rivendos
 • Mbyllur
  (1)
  Agon’s Cake
  Lloji i ushqimit: Ëmbëlsira
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove