3 Restorante të gjetura

 • "Pasta",
Rivendos
 • Mbyllur
  Sirena
  Lloji i ushqimit: Pasta, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për 30 minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Pepperoni
  Lloji i ushqimit: Pasta, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Amanti
  Lloji i ushqimit: Pasta, Pije
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove