Privatësia dhe politika e privatësisë

Mbrojtja e privatësisë së përdoruesve tanë gjatë përdorimit të faqes së internetit www.ushqehu.me ka rëndësi të madhe për kompaninë Ushqehu-iSolve Doo(në tekstin e mëtejmë “Ushqehu.me

Në emër të Ushqehu-iSolve Doo, ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë e të gjithë klientëve tanë. Ne mbledhim vetëm të dhënat e nevojshme, bazë për klientët/përdoruesit dhe të dhënat e nevojshme për biznesin dhe informimin e përdoruesve në përputhje me praktikat e mira të biznesit dhe për të ofruar shërbim cilësor. Të gjitha të dhënat e përdoruesve/klientëve ruhen në mënyrë rigoroze dhe janë në dispozicion vetëm për punonjësit që kanë nevojë për këto të dhëna për të kryer punën e tyre. Të gjithë punonjësit e Ushqehu (dhe partnerët e biznesit) janë përgjegjës për respektimin e parimeve të privatësisë.

Ushqehu-iSolve Doo respekton privatësinë e çdo përdoruesi. Të gjitha informacionet e përdoruesit nuk do t’i vihen në dispozicion asnjë personi përveç Ushqehu-iSolve Doo dhe filialeve të tij. Do të përdoret ekskluzivisht për qëllime marketingu të Ushqehu-iSolve Doo.

Ky njoftim për privatësinë dhe politikën e privatësisë ju informon për mënyrën se si ne mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale.

Përshkrimi i mënyrës së mbrojtjes së të dhënave konfidenciale të transaksioneve: “Kur paguani me kartë online, të dhënat në kartë futen në një faqe të sigurt të bankës. Siguria e të dhënave gjatë pagesës me kartë garantohet nga procesori i kartave të pagesës në faqet e të cilit kryhet i gjithë procesi i pagesës.

Në asnjë moment kompania Ushqehu-iSolve Doo dhe as banka që lejon pranimin e kartave të pagesës në emër dhe për llogari të kompanisë Ushqehu nuk kanë akses në të dhënat nga kartela juaj e pagesës.

Kur futni të dhënat e kartës së pagesës, informacioni konfidencial transmetohet nëpërmjet rrjetit publik në formë të mbrojtur (të enkriptuar) duke përdorur protokollet SSL dhe sistemet PKI, si aktualisht teknologjia më moderne kriptografike. Siguria e të dhënave gjatë blerjes garantohet nga procesori i kartës së pagesës Halkbank A.D. Skopje, kështu që procesi i plotë i faturimit kryhet në faqen e internetit të bankës. Sistemi ynë nuk disponon në asnjë moment informacionin e kartës së pagesës.

Informacioni që mbledhim është vetëm ai që është i nevojshëm për të pranuar porosinë. Ne mbledhim vetëm informacione që ju i lini vetë dhe adresën tuaj IP.

Ne e konsiderojmë veçanërisht të rëndësishme të theksojmë se të dhënat personale të Përdoruesve tanë janë gjithmonë dhe ekskluzivisht mbi baza vullnetare. Kjo do të thotë vetëm kur klientët tanë deklarojnë në mënyrë eksplicite informacionin e tyre personal, për shembull si pjesë e regjistrimit, duke bërë pyetje,duke lënë komente etj. Mënyra e dhënies së këtyre të dhënave do të thotë që çdo përdorues fut vullnetarisht të dhëna për veten e tij gjatë regjistrimit, dhe vëllimi i të dhënave personale të futura varet ekskluzivisht nga Përdoruesi.

Ushqehu nuk përpunon të dhënat e përdoruesve, dhe çdo mbledhje e të dhënave bëhet ekskluzivisht me pëlqimin e Përdoruesve tanë dhe shërben ekskluzivisht që Përdoruesit tanë të mund të përdorin opsionet në faqen www.Ushqehu.me

Të dhënat personale dhe të dhënat jo-personale kur ndërveprojnë me ne ose faqen tonë, për shembull kur:

  1. ju hyni ose përdorni faqen tonë;
  2. regjistroheni,kyçeni ose krijo një profil në Ushqehu.me
  3. hapni ose përgjigjeni në emailet tona;
  4. Kontaktoni me mbështetjen tonë të klientit
  5. Kur lini komente në faqe
  6. ju vizitoni çdo faqe interneti që shfaq reklamat ose përmbajtjen tonë
  7. blini produkte ose shërbime përmes faqes sonë
  8. lidheni me faqen përmes rrjeteve sociale
  9. u japin informacion ofruesve tanë të biznesit

“Të dhënat personale” janë çdo informacion që lidhet me ju dhe që ju identifikon personalisht, qoftë vetëm ose në kombinim me informacione të tjera të disponueshme për ne. Ushqehu do të mbledhë informacione të ndryshme personale rreth jush që ju na jepni, duke përfshirë historinë tuaj të blerjeve, historinë e faqeve, kërkimet dhe klikimet.

Të dhënat që Ushqehu mbledh dhe ruan në serverët e saj janë vetëm ato të dhëna që janë të nevojshme për përdorimin e faqes www.Ushqehu.me, si dhe për marrëdhëniet profesionale ndërmjet Ushqehu dhe përdoruesve.

Disa të dhëna mund të konsiderohen personale në përputhje me dispozitat e Aktit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si p.sh.

Emri dhe mbiemri, Adresa e postës elektronike, Numri i telefonit, vendndodhjen e dorëzimit, adresa IP, numri i llogarisë së transaksionit bankar

TË DHËNA JO PERSONALE. Të dhënat jopersonale janë të dhëna që nuk identifikojnë përdoruesin përfundimtar. Ky lloj i të dhënave mund të përfshijë gjëra të tilla si Lokatori Universal i Burimeve (“URL”) i faqes së internetit që keni vizituar përpara se të vinit në faqen tonë të internetit, URL-në e faqes së internetit që keni vizituar pasi keni lënë faqen tonë të internetit, faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe koha që shpenzoni në secilën faqe, termat që keni përdorur për të kërkuar faqen tonë të internetit, llojin e shfletuesit, versionin dhe shtojcat që përdorni, adresën tuaj të Protokollit të Internetit (“IP”), pajisjen në të cilën po përdorni, lloj dhe modeloni.

Arsyet pse mbledhim të dhënat tuaja:

Ne përdorim të dhënat personale për t’ju ofruar produkte dhe shërbime, për administrim, për të përmirësuar funksionimin e faqes në internet, për të përmirësuar përpjekjet tona të marketingut dhe promovimit, për t’ju informuar për produkte të reja, oferta speciale, informacione të reja dhe shërbime të tjera të reja për të cilat Ushqehu mendon se jeni të interesuar, për të analizuar dobinë e faqes në internet, për të përmirësuar ofertat tona për produkte dhe shërbime, dhe për të përshtat përvojën tuaj me palët e treta siç përcaktohet në këtë Politikë të Privatësisë.

Për shembull, nëse i dërgoni një email mbështetjes sonë të klientit, ne mund të përdorim komentet dhe reagimet (vlersimet )tuaja për t’u treguar të tjerëve për shërbimet tona, ose për të postuar komentin tuaj në materialet tona të marketingut ose në faqen tonë të internetit. Komentet tuaja mund të përmbajnë informacione personale si emri juaj, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të publikuar emrin tuaj së bashku me komentin tuaj, përpara se të postoni komentin tuaj në publik.

Zbulimi i informacionit tuaj

Ekipi i Ushqehu.me nuk do të zbulojë, shpërndan publikisht ose përdor informacionin tuaj për qëllime personale ose të tjera të jashtme. Informacioni juaj do të ndahet vetëm me ne dhe me partnerët tanë të cilët do të përdorin informacionin tuaj për të marrë porosinë, si dhe për dorëzimin e saj.

Ne kurrë nuk i dërgojmë të dhënat e përdoruesve tanë palëve të treta pa pëlqimin e qartë të përdoruesve, përveç në kushtet e përcaktuara me ligj (me kërkesë të organeve të autorizuara shtetërore, etj.).

Ndryshime në politikën e privatësisë

Ushqehu.me rezervon të drejtën në çdo kohë që të ndërpresë ose modifikojë çdo aspekt të Kushteve të Përdorimit dhe/ose Politikës së Privatësisë siç e sheh të nevojshme ose të dëshirueshme. Ju lutemi kontrolloni këtë faqe herë pas here dhe vini re çdo ndryshim që është bërë. Çdo përdorim i faqes nga përdoruesi përfundimtar do të konsiderohet si pranim i këtyre ndryshimeve.

Kontaktoni

Nëse keni shqetësime për privatësinë, pajtueshmërinë ose ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në:

Adresën: Ilindenska 1220, Tetovo 1200 I

Telefon: 071 211 134 I

Email: support@ushqehu.me I